• ul. Lokajskiego 1/10 | 98-200 Sieradz
EnglishPolandRussiaLithuaniaUkraineBelarus
International Kenel Union

Weryfikacja członkostwa

Wprowadź numer członkowski znajdujący się na legitymacji...

Zgłoszenie na wystawę

Po dokonaniu zgłoszenia/zgłoszeń prosimy o nadsyłanie potwierdzeń...

2009 Rok założenia
250 Zarejestrowanych hodowli
8 Oddziałów w Polsce
11 Wystaw w 2018
EnglishPolandRussiaLithuaniaUkraineBelarus