• ul. Lokajskiego 1/10 | 98-200 Sieradz

Ważne adresy e-mail:


Zarząd Główny: poczta@pfk.org.pl
Rzecznik Dyscyplinarny: kontakt@pfk.org.pl
Komisja Rewizyjna: rewizja@pfk.org.pl

Dane rejestrowe:


KRS: 000344801
NIP: 8272268554
REGON: 100808590

Konto bankowe:


mBank: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765

Dane kontaktowe

EnglishPolandRussiaLithuaniaUkraineBelarus