Regulaminy


Statut Polskiej Federacji Kynologicznej


Regulamin hodowli psów rasowych


Regulamin Głównej Komisji Szkoleń


Regulamin testów psychotecznicznych


Regulamin wystaw (regulamin w trakcie uaktualniania)


Regulamin sędziów kynologicznych


Regulamin klubu rasy


Regulamin Zarządu Głównego


Regulamin o uiszczaniu składki członkowskiej


Regulamin postępowania dyscyplinarnego


Regulamin komisji przy Zarządzie Głównym


Regulamin oddziału


Regulamin Komisji Rewizyjnej


Regulamin kolegium sędziów


Regulamin Zjazdu Delegatów