OPŁATY DOKONYWANE NA KONTO ODDZIAŁU
Składka członkowska60 zł
Składka członkowska współmałżonka30 zł
Składka członkowska płatna po 1 marca90 zł
Wpisowe i składka członkowska dla nowych członków60 zł
OPŁATY W KASIE ODDZIAŁU
Przegląd miotu80 zł
Chip20 zł
Przegląd hodowlany200 zł
Przegląd kwalifikacyjny300 zł
OPŁATY DOKONYWANE NA KONTO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Rodowód dla psa z miotu zgłoszonego w PFK35 zł
Rejestracja psa / nostryfikacja50 zł
Rodowód export50 zł
Rodowód w trybie ekspresowym80 zł
Duplikat rodowodu100 zł
Rejestracja oraz przerejestrowanie hodowli50 zł
Badanie DNA135 zł
Championat dla psów z rodowodem innej organizacji150 zł
OPŁATY DOKONYWANE U SĘDZIEGO
Test psychotechniczny na wystawie80 zł
Egzamin z zakresu ogólnego posłuszeństwa (PT1, PT2, PT3)100 zł
Egzamin z prób pracy (PTO1, PTO2, IPOV, IPO1, IPO2, IPO3)120 zł
Indywidualny test psychotechniczny200 zł