Opłaty

OPŁATY DOKONYWANE NA KONTO ODDZIAŁU
Składka członkowska60 zł
Składka członkowska współmałżonka30 zł
Składka członkowska płatna po 1 marca90 zł
OPŁATY W KASIE ODDZIAŁU
Przegląd miotu80 zł
Przegląd hodowlany200 zł
Przegląd kwalifikacyjny300 zł
OPŁATY DOKONYWANE NA KONTO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
Legitymacja40 zł
Wydanie legitymacji lub duplikatu35 zł
Rodowód dla psa z miotu zgłoszonego w PFK35 zł
Rejestracja psa50 zł
Rodowód export50 zł
Rodowód w trybie ekspresowym80 zł
Duplikat rodowodu100 zł
Rejestracja oraz przerejestrowanie hodowli50 zł
Badanie DNA140 zł
Nostryfikacja oceny z wystawy do nadania uprawnień hodowlanych100 zł
Championat dla członków innych organizacji IKU10 Euro
OPŁATY DOKONYWANE U SĘDZIEGO
Test psychotechniczny na wystawie80 zł
Egzamin z zakresu ogólnego posłuszeństwa (PT1, PT2, PT3)100 zł
Egzamin z prób pracy (PTO1, PTO2, IPOV, IPO1, IPO2, IPO3)120 zł
Indywidualny test psychotechniczny200 zł