Zgłoszenie na wystawęDane osobowe właścicielaDodatkowe zgłoszenia


Po dokonaniu zgłoszenia/zgłoszeń prosimy o nadsyłanie potwierdzeń wpłaty na adres e-mail oddziału (organizatora wystawy). W przypadku zgłaszania psa do klasy “championów” lub “użytkowej” do potwierdzenia wpłaty należy dołączyć kopie odpowiednich certyfikatów i dyplomów. Jeśli zgłaszany pies nie jest zarejestrowany w PFK należy dołączyć również kopię jego rodowodu.
O przyjęciu zgłoszenia (do katalogu) decyduje data wpłaty.
Zapoznałem się i akceptuję postanowienia Statut PFK, regulaminu wystaw oraz pozostałych regulaminów. Ponoszę pełną odpowiedzialność ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa na wystawie.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w katalogu wystawowym oraz stronie internetowej zawierającej listę zgłoszeń na wystawę. Wysyłając zgłoszenie zobowiązujesz się do uiszczenia opłaty za uczestnictwo na wystawie, niezależnie od doprowadzenia psa do oceny.