Strona wyświetla automatycznie psy z wydanymi championatami

strona wyświetla:

  • rasę psa (zgodnie ze sposobem wyświetlania jak np. baza hodowli)
  • imię psa z przydomkiem
  • datę urodzenia
  • rodzaj championatu
  • rok wydania