Zarząd Główny informuje, iż w związku z nieudostępnieniem przez zawieszonych członków Zarządu Głównego dokumentów oraz baz danych mimo uprzedniego wezwania, do czasu Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów wydawanie dalszej dokumentacji zostało wstrzymane.

Nadto informujemy, iż wobec wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez Sąd Koleżeński wobec kolejnej osoby z Zarządu (skarbnika), Zarząd Główny podjął uchwałę o zawieszeniu jej w prawach członka. W związku z nieprzekazaniem dokumentacji oraz danych dostępowych do kont bankowych Federacji, Zarząd prosi o wstrzymanie się z dokonywaniem wszelkich wpłat na te konta.

Jednocześnie zapewniamy, że podjęte decyzje i uchwały mają na celu przywrócenie sprawności działania Federacji, terminowości wydawania rodowodów, usprawnienie przepływu informacji, dopełnienie zaległych formalności prawnych w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami. Pragniemy zapewnić Federacji działalność opartą na uczciwości, transparentności oraz profesjonalizmie.

Mamy nadzieję, że podjęte działania, w tym zwołanie Zebrania Delegatów przyczynią się do tego i pozwolą działać Federacji z jeszcze większą siła i determinacją. Jako Zarząd prosimy naszych członków i hodowców o wsparcie i wyrozumiałość. O dalszych krokach będziemy informować niezwłocznie na stronie internetowej PFK oraz na Facebooku.

Zarząd Główny

%d bloggers like this: