Zarząd Główny informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2016 r. wstrzymał wydawanie rodowodów oraz championatów na dotychczasowych wzorach. Obecnie trwają końcowe prace nad dopuszczeniem do obrotu nowych wzorów ww. dokumentów.

Z chwilą otrzymania przez Zarząd nowych wzorów dokumentów, zostaną one opatrzone nowym znakiem zabezpieczającym. Tym samym Zarząd wycofuje z obrotu hologramy, na których znajdowało się dotychczasowe logo Federacji.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż z dniem 1 sierpnia 2016 r. przyjął nowy wzór logotypu, którego wzór został publikowany na nowej stronie internetowej www.pfk.org.pl

%d bloggers like this: