Deklaracja członkowska

Na początek zapoznaj się z PRZEWODNIKIEM,  w którym znajdziesz wszelkie informacje dotyczące członkostwa w Polskiej Federacji Kynologicznej. Pamiętaj, że przed wysłanie Deklaracji musisz przelać na konto właściwego ODDZIAŁU opłatę wpisową, która w 2017 r. wynosi 60,00 zł. Do poniższej deklaracji wymagane będzie dołączenie potwierdzenia wykonania przelewu!


Deklaracja członkowska

  • Niniejszym zwracam się o Zarządu o przyjęcie mnie w poczet członków Polskiej Federacji Kynologicznej.
  • Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, regulaminów oraz cele i zadania Federacji. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, uczestnictwa w działalności Federacji i przestrzegania uchwał władz Polskiej Federacji Kynologicznej.
  • Oświadczam, iż nie jestem członkiem żadnej innej organizacji kynologicznej.
  • Wyrażam zgodę na przesłanie na podany przeze mnie adres e-mail korespondencji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji przez Polską Federację Kynologiczną w celach statutowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133; Poz. 883 z zm.)
Podpisem dla niniejszej elektronicznej deklaracji członkowskiej jest potwierdzenie przelewu na kwotę 50 zł tytułem wpisowego na konto właściwego oddziału.
Pamiętaj, że przelew musi być wykonany z konta bankowego, którego jesteś właścicielem. Tylko taki przelew będzie podstawą do rozpatrzenia deklaracji.
Upload