Co powinieneś wiedzieć o testach DNA u psa

Co powinieneś wiedzieć o testach DNA u psa DNA – kwas deoksyrybonukleinowy znany jako wielocząsteczkowy organiczny związek należący do grupy kwasów nukleinowych. Niesie on w sobie unikalny kod dla każdego indywidualnego żywego organizmu począwszy od najmniejszej bakterii do człowieka. Geny są segmentami DNA i kodu dla konkretnych białek, które odgrywają główną rolę w budowaniu, utrzymywaniu […]

25 sierpnia – Wystawa Międzynarodowa w Żelechowie

ORGANIZATOR WYSTAWY Polska Federacja Kynologiczna, Oddział Mazowiecki TERMINY ZGŁOSZEŃ I termin – do 11 sierpnia 2019r. 80zł/90zł* za pierwszego psa 50zł/60zł* za każdego kolejnego zgłoszonego psa 50zł/60zł klasa baby i szczeniąt II termin – do 14 sierpnia 2019 r.  100zł/110zł* za pierwszego psa 60zł/70zł* za każdego psa kolejnego zgłoszonego psa 60zł/70zł* klasa baby i szczeniąt […]

II Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Dowspudzie

ORGANIZATOR WYSTAWY Polska Federacja Kynologiczna, Oddział Warmińsko-Mazurski TERMINY ZGŁOSZEŃ I termin – do 9 maj 2019r. 70 zł – za każdego zgłoszonego psa z rodowodem PFK niezależnie od klasy i ilości, którego właścicielem jest członek Federacji. 50 zł – baby, szczenięta 90 zł/ 23 euro* – za każdego zgłoszonego psa niezależnie od klasy i ilości. […]

Międzynarodowa Wystawa Psów – Żelechów

ORGANIZATOR WYSTAWY Polska Federacja Kynologiczna, Oddział Mazowiecki ZGŁOSZENIE DO KONKURSU MŁODEGO PREZENTERA Imię i nazwisko rodzica/opiekuna Imię i nazwisko zgłaszanego dziecka Wiek dziecka Adres email Numer telefonu Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz zgłaszanego dziecka danych osobowych przez Polską Federację Kynologiczną z siedzibą w Sieradzu przy ul. Lokajskiego 1/10 w związku z organizacją Jubileuszowej Wystawy [...]

Jak usunąć kleszcza?

O co tyle hałasu? Dziś nikt już nie bagatelizuje zagrożeń, jakie ludziom i zwierzętom niesie kontakt z kleszczem. Dyskutujemy, ile czasu kleszcz musi żerować, aby doszło do zakażenia. Nie do końca wiemy, ile zwierząt się zaraża, jakimi chorobami odkleszczowymi, jak sobie z tym koktajlem patogenów radzić. Nie mamy też stuprocentowo pewnych sposobów diagnozowania, co powiększa [...]

03/06 – Jubileuszowa Międzynarodowa Wystawa w Sieradzu

Zapraszamy na Międzynarodową Jubileuszową Wystawę Psów Rasowych IKU w Sieradzu pod honorowym patronatem Prezydenta Sieradza ZGŁOSZENIE DO KONKURSU MŁODEGO PREZENTERA Imię i nazwisko rodzica/opiekuna Imię i nazwisko zgłaszanego dziecka Wiek dziecka Adres email Numer telefonu Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich oraz zgłaszanego dziecka danych osobowych przez Polską Federację Kynologiczną z siedzibą w Sieradzu przy ul. [...]

Regulamin wystaw psów rasowych

Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Organizacja wystaw i pokazów psów rasowych jest jednym z głównych statutowych zadań Polskiej Federacji Kynologicznej. Art. 2. Federacja organizuje następujące rodzaje wystaw i pokazów: a) międzynarodowa wystawa psów rasowych, b) krajowa wystawa psów rasowych, c) wystawa klubowa, d) wystawa championów, e) wystawa specjalna, f) pokaz psów rasowych. Art. 3. […]