fbpx

Zarząd Główny PFK informuje, że z uwagi na złożony protest członka PFK Pana Karola Pietruchę w sprawie Statutowego terminu Zebrania Delegatów, Zarząd Główny postanowił o przełożeniu terminu Zjazdu Delegatów na termin późniejszy zawiadamiając o tym organ nadzoru nad stowarzyszeniami, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz Rzecznika Dyscyplinarnego.

Nowy termin Zebrania Delegatów zostanie podany wkrótce