Szanowni Państwo,

w dniu 25 kwietnia 2021 r. odbył się Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Kynologicznej, na którym Zarząd Główny oraz Komisja Rewizyjna przedstawiły swoje sprawozdania za rok 202o oraz plany na rok 2021.

W trakcie Zjazdu Delegatów została pojęta wyłącznie jedna Uchwała w przedmiocie odwołania od Uchwały Zarządu Głównego podjętej w sprawie uprawnień hodowlanych reproduktora. Uchwała Zarządu z 16 kwietnia 2021 r. zawiesiła na okres 18 miesięcy (na czas trwania szczegółowej kontroli) uprawnienia jednego z reproduktorów. Hodowca będący właścicielem tego reproduktora zgodnie z przepisami Statutu PFK złożył odwołanie od tej uchwały. Zjazd Delegatów po wysłuchaniu stron (Zarządu oraz hodowcy) oraz rozpoznaniu odwołania od Uchwały Zarządu jednogłośnie podtrzymał Uchwałę Zarządu Głównego o zawieszeniu uprawnień umożliwiając tym samym dalsze prowadzenie kontroli.

Nadto, na Zjeździe Delegatów podjęto tematy organizacji wystaw w roku 2021, sprawy związane z regulacją rynku kynologicznego na gruncie prawa polskiego.