Zarząd Główny zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2017 r. w miejscowości Sieradz odbędzie się Zjazd Delegatów.

Informujemy nadto, iż uchwałą z dnia 21 stycznia 2017 r. Zarząd Główny dokonał podziału mandatów na poszczególne oddziały, które przedstawiają się następująco:

  • Oddział Dolnośląski – 2 delegatów,
  • Oddział Lubelski – 2 delegatów,
  • Oddział Łódzki – 3 delegatów,
  • Oddział Śląski (małopolski) – 2 delegatów,
  • Oddział Mazowiecki – 2 delegatów,
  • Oddział Pomorski – 2 delegatów,
  • Oddział Warmińsko-Mazurski – 2 delegatów.
%d bloggers like this: