Szanowni Państwo,

Na zebraniu Zarządu Głównego w dniu 24 lipca 2018 r. podjęto kilka istotnych uchwał, których opis znajduje się poniżej:

 • Zmieniono treść art 78 ust. a-e Regulaminu wystaw psów rasowych. Zarząd Główny postanowił częściowo przywrócić zapisy dotyczące zasad przyznawania Championatów, które obowiązywały w 2017 r. Zmiana ta dotyczy certyfikatów rezerwowych (res.CAPC, res.CAJC, res.CAC, res.CACIB), które po nowelizacji Regulaminy stanowiły 1/2 swoich odpowiedników. Zmiana regulaminu z 24 lipca 2018 r. przywraca zasadę, że do przyznania Championatu można w miejsce jednego certyfikatu (CAPC, CAJC, CAC i CACIB) wykorzystać jego odpowiednik rezerwowy.
 • W regulaminie wystaw psów rasowych dodano również art. 79 ust c o treści: W sprawach o przyznanie Championatu, w których określa się przedział czasowy wymagany między pierwszym a ostatnim certyfikatem Zarząd Główny w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zastosować nie większą niż 10% tolerancję liczoną w dniach.
 • Zarząd Główny postanowił zwołać również Nadzwyczajny Zjazd Delegatów na dzień 1 września 2018 r. w miejscowości Żelechów. Zjazd ten będzie obradował nad zmianami zapisów statutu oraz wybór członka Komisji Rewizyjnej.
 • Jedną z istotniejszych zmian wprowadzonych uchwałą Zarządu z dnia 24 lipca 2018 r. jest zmiana zasad rozliczania finansowego wewnętrznego. To kolejny etap do zmniejszenia biurokracji w PFK oraz uproszczenia zasad rozliczania się członków z Federacją. Po przeprowadzeniu konsultacji z oddziałami z dniem 1 sierpnia 2018 r. zlikwidowane zostaną konta oddziałowe oraz inne subkonta Zarządu Głównego. Dla rozliczeń pozostaną wyłącznie:
  • Konto główne Polskiej Federacji Kynologicznej (np. składki członkowskie, rejestracja hodowli, przegląd miotu)
   87 1140 2004 0000 3402 7635 2765
  • GKS/KON – odrębne konto bankowe Komisji i Kubu Rasy
   57 1140 2004 0000 3002 7663 8778
  • Konto przeznaczone na wpłaty za rodowody
   84 1140 2004 0000 3602 7751 7109
  • Konto przeznaczone na wpłaty za wystawy
   08 1140 2004 0000 3002 7672 2207
   Nadto przypominamy i zachęcamy, że korzystając z MOJE PFK przy składaniu wszelkich zamówień płatności możemy dokonać online (kartą płatniczą, przelewem) a status wniosku na bieżąco można monitorować w zakładce “historia wniosków”.
 • Zarząd Główny uchwalił również, że uściślając zasady uznawania certyfikatów z wystaw innych organizacji uznał, że PFK uznawać będzie wydane oceny i certyfikaty przez organizacje kynologiczne, z którymi ma zawarte umowy o ile terminy tych wystaw nie są zbieżne z kalendarzem wystaw PFK.
 • Podjęto również stosowne uchwały w związku ze zmianami w kalendarzu wystaw psów rasowych.
%d bloggers like this: