Polska Federacja Kynologiczna - LOGO2

Drodzy członkowie i hodowcy PFK!

Uprzejmie informujemy, że na Zebraniu Zarządu Głównego w dniu 9 października 2018 r. podjęto szereg uchwał, które wprowadzają kilka zmian w Federacji.

 1. Zarząd Główny PFK ustanowił rok 2019 rokiem Dziesięciolecia Polskiej Federacji Kynologicznej.
 2. Zarząd Główny PFK postanowił rozpocząć procedurę ratyfikowania wewnętrznych przepisów ACW do przepisów PFK. Szczegóły ratyfikowania zapisów będziemy prezentować w kolejnych komunikatach po zebraniach Zarządu.
 3. Zarząd Główny ustalił termin Zjazdu Delegatów Polskiej Federacji Kynologicznej na dzień 14 kwietnia 2019 r. Zjazd odbędzie się w Sieradzu przy ul. Lokajskiego 1/10 o godz. 11:00.
 4. Zarząd Główny przyjął wstępny kalendarz wystaw na 2019 r.
  1. 28 kwietnia – Wisła Mała (wystawa międzynarodowa)
  2. 19 maja – Dowspuda (wystawa krajowa)
  3. 2 czerwca – woj. podlaskie (wystawa krajowa)
  4. 9 czerwca – Warlubie (wystawa międzynarodowa)
  5. 15-16 czerwca – Stężyca (klubowa KON)
  6. 7 lipca – Milówka (europejska)
  7. 21 lipca – Bolesławiec (krajowa)
  8. 4 sierpnia – Błaszki k/Sieradza (krajowa)
  9. 18 sierpnia – Siedlnica (krajowa specjalna 2xCAC)
  10. 1 września – Żelechów (międzynarodowa)
  11. 22 września – Swarożyn (krajowa)
  12. 11 listopada – Oborniki Śląskie (międzynarodowa)
 5. Zarząd Główny postanowił zmienić siedzibę Oddziału Dolnośląskiego. Siedzibą Oddziału Dolnośląskiego od dnia 9 października 2019 r. będzie Trzebnica.
 6. W związku ze zmianą siedziby Oddziału Dolnośląskiego, Zarząd odwołał z funkcji przewodniczącego oddziału Piotra Sokołowskiego i w jego miejsce powołał Zuzannę Grzegorzewską.
 7. Zarząd Główny postanowił zmienić siedzibę Oddziału Wielkopolskiego. Siedzibą Oddziału Wielkopolskiego od dnia 9 października 2019 r. będzie miasto Poznań.
 8. W związku ze zmianą siedziby Oddziału Wielkopolskiego, Zarząd powołał Piotra Sokołowskiego na p.o. przewodniczącego oddziału.
 9. Po rozpatrzeniu złożonego przez grupę członków PFK wniosku, Zarząd Główny powołuje z dniem 9 sierpnia 2018 r. Oddział Podlaski Polskiej Federacji Kynologicznej z siedzibą w Krypnie Kościelnym. Na przewodniczącą oddziału powołano Beatę Kirpsze.
 10. Zmienia się z dniem 1 listopada 2018 r. tabela opłat PFK:
  1. Rejestracja hodowli – 100 zł
  2. Dobrowolne zgłoszenie przydomka hodowlanego do rejestru ACW – 150 zł
  3. Rodowód ACW – 50 zł
  4. Metryka dla psa – 50 zł
  5. Składka członkowska za 2019 r. – 80 zł (tj. 6,67 zł miesięcznie)
  6. Składka członkowska za 2019 r. płatna po 1 marca – 120 zł
  7. Rodowód (export, ekspres, nostryfikacja, duplikat) – 100 zł
  8. Championat dla członków PFK – 10 zł
  9. Championat dla psów i osób spoza PFK – 40 euro
 11. Nadto Zarząd Główny postanowił, że odchodzi od uznawania tatuaży, i od dnia 10 października 2018 r. warunkiem rejestracji psa w księgach hodowlanych (nostryfikacja, szczenięta z miotu etc.) będzie posiadanie przez psa mikrochipa.
 12. Ustala się nowy podział na rasy:
  1. GRUPA 1 – Owczarki i psy pasterskie
  2. GRUPA 2 – Psy pracujące i użytkowe
  3. GRUPA 3 – Teriery
  4. GRUPA 4 – Psy polujące i retrievery
  5. GRUPA 5 – Gończe, charty i szpice myśliwskie
  6. GRUPA 6 – Psy do towarzystwa
  7. GRUPA 7 – Psy miniaturowe

Zarząd Główny
Polskiej Federacji Kynologicznej