Szanowni Państwo,

Zarząd Główny na swoim dzisiejszym posiedzeniu podjął uchwały, które przedstawiamy poniżej.

Zebranie Zarządu Głównego

Polskiej Federacji Kynologicznej

z dnia 25 czerwca 2021 r.

1. Zebranie otworzył Piotr Dworak-Sokołowski i sprawdził listę obecności. Wszyscy członkowie Zarządu Głównego byli obecni na zebraniu.

2. Piotr Dworak-Sokołowski przedstawił obecnym na zebraniu projekty uchwał i zarządził nad nimi dyskusję oraz głosowanie.

Uchwała nr 1

Załączniki do Regulaminu hodowli psów rasowych

– Załącznik 1 – wykaz ras objętych obowiązkiem prześwietlenia w kierunku dysplazji

– Załącznik 2 – wykaz ras objętych obowiązkiem zaliczenia testów psychotechnicznych

– Załącznik 3 – wykaz ras uprawnionych do wydania Krajowej Księgi Wstępnej

– Załącznik 4 – wykaz ras miniaturowych i wielkogłowych

– Załącznik 5 – wykaz ras olbrzymich

– Załącznik 6 – zasady przesunięcia między odmianami ras i rasami

– Załącznik 7 – kojarzenie między odmianami ras

– Załącznik 8 – karta krycia

– Załącznik 9 – zgłoszenie miotu

– Załącznik 10 – przegląd małego miotu

– Załącznik 11 – przegląd dużego miotu

– Załącznik 12 – oświadczenie o współwłasności psa

– Załącznik 13 – przeniesienie własności hodowli

– Załącznik 14 – wzór umowy sprzedaży psa

– Załącznik 15 – karta przeglądu hodowlanego

– Załącznik 16 – wniosek o badania DNA

– Załącznik 17 – rejestracja hodowli

– Załącznik 18 – protokół kontrolny hodowli

– Załącznik 19 – wniosek na sędziego stażystę

ZA – 4

PRZECIW – 0
WSTRZYMUJE SIĘ – 0

Uchwała nr 2 

Zarząd Główny uchwala Regulamin Zarządu Głównego z dnia 25 czerwca 2021 r. uchylając jednocześnie poprzedni Regulamin Zarządu Głównego

ZA – 4

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJE SIĘ – 0

Uchwała 3

Zarząd Główny uchwala Regulamin wydawania dokumentów pochodzenia z dnia 25 czerwca 2021 r.

Za – 4

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJE SIĘ – 0

Uchwała 4

Zarząd Główny dodaje do tabeli opłat pozycję

– Wydanie wtórnik rodowodu – 100 zł

Za – 4
PRZECIW – 0
WSTRZYMUJE SIĘ – 0

Uchwała 5

Zarząd Główny uchwala Regulamin Komisji Hodowlanej z dnia 25 czerwca 2021 r.

Za – 4
PRZECIW – 0
WSTRZYMUJE SIĘ – 0

Uchwała 6
Zarząd Główny powołuje do Komisji Hodowlanej
– Grażynę Pukocz na stanowisko Przewodniczącej;
– Barbarę Marcinowską na stanowisko Komisarza;
– Marka Karbowskiego na stanowisko Audytora.
Za – 4
PRZECIW – 0
WSTRZYMUJE SIĘ – 0

Uchwała 7

Zarząd Główny zmienia kalendarz wystaw na rok 2021 w ten sposób, że dodaje wystawę:

12 września 2021 r. – ŁÓDŹ – pokaz specjalny międzynarodowy.

Za – 4

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJE SIĘ – 0

Uchwała 7

Zarząd Główny na wniosek Głównej Komisji Szkoleń nadaje Agnieszce Woronowskiej-Rybka uprawnienia sędziego stażysty prób pracy.

Za – 4

PRZECIW – 0

WSTRZYMUJE SIĘ – 0