Zebranie Członków Oddziałów Łódzkiego

Zarząd Łódzkiego Oddziału Polskiej Federacji Kynologicznej z siedzibą w Sieradzu zaprasza członków tego oddziału na Zebranie Członków, które odbędzie się 26 lutego 2017 r. o godz. 11:00.

Adres:
ul. Lokajskiego 1/10
98-200 Sieradz

Na zebraniu omawiane będzie m.in. podsumowanie a także dokonywany będzie wybór Delegatów na Zjazd Delegatów, który odbędzie się już w marcu.

Szczegóły dotyczące zebrania – Barbara Marcinowska, tel. 530 887 800