Zebrania Członków Oddziałów w 2019 r.

Przewodniczący Oddziałów Polskiej Federacji Kynologicznej uprzejmie zapraszają swoich członków do wzięcia udziału w Zebraniach Członków Oddziałów w 2019 r., które odbędą się w poniższych terminach:

 • Oddział Dolnośląski – 3 marca 2019 r.
  Świetlica wiejskiej w miejscowości Taczów Wielki, godz. 17:00
 • Oddział Lubelski – 10 lutego 2019 r.
 • Oddział Łódzki – 17 marca
  ul. Lokajskiego 1/10, 98-200 Sieradz
 • Oddział Mazowiecki – 3  marca 2019 r.
 • Oddział Podlaski – 20 stycznia 2019 r.
 • Oddział Pomorski – 9 marca 2019 r.
  ul. Długa 16, Dębogórze Wybudowanie 84-230
 • Oddział Śląsk-Małopolski – 8 marca 2019 r.
 • Oddział Warmińsko-Mazurski – 3 marca 2019 r.
 • Oddział Wielkopolski – 20 marca 2019 r.

Proponowanym porządkiem obrad w powyższych Zebraniach będzie:

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Oddziału,
 2. Sporządzenie listy obecności,
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej,
 5. Wybory na Przewodniczącego Oddziału,
 6. Wybór delegatów na Zjazdy Delegatów na kolejną kadencję,
 7. Wolne wnioski,
 8. Sporządzenie protokołu z Zebrania Członków Oddziału i jego podpisanie,
 9. Zakończenie Zebrania.