Z dniem 20 marca 2018 r. Zarząd Główny wprowadza zmianę w zakresie zamawiania rodowodów dla szczeniąt urodzonych w hodowlach zarejestrowanych w PFK.

Zmiana dotyczy uruchomienia osobnego (dedykowanego) konta bankowego przeznaczonego wyłącznie dla wpłat za zamówione rodowody (dla miotu i nostryfikacje).

W związku z powyższym Zarząd prosi aby od dnia 20 marca 2018 r. członkowie PFK zamawiając rodowody wykonywali przelew na rachunek o numerze: 84 1140 2004 0000 3602 7751 7109

Wykonując przelew prosimy korzystać z poniższego wzoru:

Polska Federacja Kynologiczna
ul. Lokajskiego 1/10
98-200 Sieradz

mBank: 84 1140 2004 0000 3602 7751 7109

Wzór tytułu przelewu: miot M – hodowla Czarne i Białe Kły

Tak wysłany przelew usprawni i przyspieszy wydawanie rodowodów.

Jednocześnie pragniemy wskazać, aby wysyłając zamówienie na rodowody korzystać wyłącznie z NOWEGO wzoru formularza dostępnego na stronie https://pfk.org.pl/formularze

Wraz z zamówieniem na rodowody prosimy przesłać skan/kopię potwierdzenia opłaty oraz inne wymagane dokumenty.

W przypadku dokonywania opłat jednocześnie za rodowody i np. DNA należy osobno przelać opłatę za rodowody (dedykowany nr konta) a osobno za DNA (standardowy nr konta Zarządu Głównego).

%d bloggers like this: