Chcę złożyć wniosek o championat

1. Zapoznaj się z warunkami, jakie należy spełnić, aby pies mógł otrzymać tytuł championa.

Szczegóły znajdziesz w Regulaminie wystaw psów rasowych

2. Wydrukuj i wypełnij wniosek

3. Przygotuj dokumenty

 • skan kart ocen,
 • skan badania DNA,
 • skan rodowodu.

4. Dokonaj opłaty

Opłata za wydanie championatu dla psa z rodowodem PFK, którego właściciel jest członkiem Federacji wynosi 10 zł

W pozostałych przypadkach opłata wynosi 40 euro.

DANE DO PRZELEWU:

Polska Federacja Kynologiczna 
ul. Lokajskiego 1/10 
98-200 Sieradz 

Nazwa banku: mBank S.A. 
Nr konta bankowego: 84 1140 2004 0000 3602 7751 7109 
Tytuł przelewu: championat (imię psa z przydomkiem)
Opłata: 10 zł (ew. 40 euro)

Do wniosku o wydanie championatu dołącz potwierdzenie opłaty.

5. Wyślij wniosek

Kompletny wniosek wraz z dokumentami i potwierdzeniem przelewy wyślij

 • na adres e-mail: sekretarz@pfk.org.plLUB
 • pocztą na adres:
  Polska Federacja Kynologiczna
  ul. Lokajskiego 1/10
  98-200 Sieradz

6. Decyzja

Zarząd Główny wydaje decyzję o przyznaniu championatu na swoim posiedzeniu. W związku z tym termin na podjęcie stosownej decyzji może wynosić nawet 90 dni.

Wniosek o championat - PDF

Wniosek o championat - DOC