Chcę zarejestrować psa w PFK z rodowodem innej organizacji

Jeśli jesteś już członkiem PFK ale Twój pies posiada rodowód wydany przez inną organizację, możesz złożyć stosowny wniosek o nostryfikację tego dokumentu.

1. Czy rodowód mojego psa jest uznawany przez Federację?

Polska Federacja Kynologiczna na mocy zawartej umowy z Alianz Canine Worldwide uznaje “z urzędu” wszystkie rodowody wydane przez organizacje zrzeszone w tej międzynarodowej formacji.

Ich listę znajdziesz pod tym linkiem

Jeśli Twój pies posiada jednak rodowód wydany przez inną organizację kynologiczną, będzie podlegał on weryfikacji.

Jednym z podstawowych warunków poddania weryfikacji rodowodu do nostryfikacji jest uwzględnienie w nim co najmniej 4 pokoleń. Pokolenia te powinny być możliwe do zweryfikowania.

Najprostszym sposobem weryfikacji, czy dany rodowód będzie honorowany przez PFK jest wysłanie wniosku o jego nostryfikację.

2. Składanie wniosku o nostryfikację

Istnieją dwa sposoby na złożenie wniosku o Nostryfikację rodowodu – standardowy (papierowy) oraz elektroniczny.

WNIOSEK

  • wydrukuj i wypełnij wniosek o nostryfikację rodowodu
  • przygotuj komplet dokumentów: czytelną kopię rodowodu, kopię badań, kopię dokumentów potwierdzających nadanie uprawnień i tytułów
  • dokonaj opłaty za nostryfikację. Jej wysokość wynosi 100 zł za każdy nostryfikowany rodowód.
Polska Federacja Kynologiczna 
ul. Lokajskiego 1/10 
98-200 Sieradz 

Nazwa banku: mBank S.A. 
Nr konta bankowego: 84 1140 2004 0000 3602 7751 7109 
Tytuł przelewu: nostryfikacja (imię psa z przydomkiem)
Opłata: 100 zł


Tak przygotowany wniosek wraz z potwierdzeniem przelewu wyślij do Sekretarza Zarządu Głównego na:

* adres e-mail: sekretarz@pfk.org.pl

LUB

* adres pocztowy:
Polska Federacja Kynologiczna
ul. Lokajskiego 1/10
98-200 Sieradz

3. Decyzja o nostryfikacji

W terminie około 30 dni od chwili otrzymania przez Zarząd Główny PFK wniosku o nostryfikację zostanie podjęta decyzja o uznaniu bądź nie tego dokumentu.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, zostanie wydany dokument PFK w postaci rodowodu z nadanym wewnętrznym numerem. Rodowód zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie we wniosku adres.

NOSTRYFIKACJA - PDF

NOSTRYFIKACJA - DOC