Chcę założyć hodowlę psów rasowych

Krok po kroku

Wyjaśnimy Ci krok po kroku, jak prawidłowo przesłać wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego i hodowli w Polskiej Federacji Kynologicznej.

Jeśli jesteś już członkiem Polskiej Federacji Kynologicznej możesz założyć hodowlę psów rasowych i zarejestrować swój przydomek hodowlany

Wykonaj poniższe kroki, aby bezproblemowo zarejestrować hodowlę w PFK.

WNIOSEK

1. Pobierz o rejestrację hodowli i przydomka hodowlanego

2. Wypełnij i wydrukuj

Wypełnij i wydrukuj wniosek o rejestrację hodowli i przydomka hodowlanego.

Pamiętaj, że:

 • jeśli byłeś kiedyś członkiem innej organizacji kynologicznej, możesz przenieść z niej swój przydomek hodowlany. Zaznacz wtedy we wniosku, że “wnioskujesz o przeniesienie hodowli”.
 • jeśli rejestrujesz hodowlę, wpisz 3 różne propozycje przydomka hodowlanego. Zarząd Główny przed rejestracją przydomka weryfikuje proponowane nazwy w wielu bazach na całym świecie.
 • Zarząd przy rejestracji nowego przydomka może dodać do niego skrót PFK.

3. Opłać rejestrację hodowli

Po wypełnieniu wniosku ale przed jego wysyłką należy opłacić wniosek o rejestrację hodowli.

DANE DO PRZELEWU:

Polska Federacja Kynologiczna 
ul. Lokajskiego 1/10 
98-200 Sieradz 

Nazwa banku: mBank S.A. 
Nr konta bankowego:87 1140 2004 0000 3402 7635 2765 
Kwota przelewu: 100,00 zł 
Tytuł przelewu: rejestracja hodowli

4. Wyślij wniosek

 • skan na adres e-mail Zarządu Głównego Federacji: poczta@pfk.org.pl
 • na adres pocztowy Zarządu Głównego Federacji:
  Polska Federacja Kynologiczna
  ul. Lokajskiego 1/10
  98-200 Sieradz

Pamiętaj! Do deklaracji członkowskiej (niezależnie od formy jej wysyłki dołącz potwierdzenie przelewu!

5. Decyzja o rejestracji hodowli

W ciągu 30 dni otrzymasz od Nas decyzję o rejestracji hodowli i przydomka hodowlanego.

Decyzja zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres e-mail.

Gdybyś miał wątpliwości, czy Twoja deklaracja została już rozpatrzona i jaka została podjęta decyzja, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: poczta@pfk.org.pl

6. Uzupełnienie wniosku

Może się zdarzyć, że przesłany przez Ciebie wniosek zostanie odrzucony.

Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku jest wpisanie powtarzalnej nieodróżniającej się nazwy przydomka hodowlanego.

Sprawdzaj swoją pocztę e-mail, aby na bieżąco monitorować, czy nie będziemy wymagać od Ciebie dodatkowych dokumentów lub informacji.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu w sprawach hodowlanych pod adresem e-mail: poczta@pfk.org.pl

Rejestracja hodowli PDF

Rejestracja hodowli DOC