Chcę założyć hodowlę psów rasowych

Krok po kroku

Istnieją dwie ścieżki złożenia wniosku o rejestrację hodowli– tradycyjna (papierowa) oraz elektroniczna. Wyjaśnimy Ci krok po kroku, jak prawidłowo przesłać wniosek niezależnie od wybranej przez Ciebie formy jej złożenia.

Jeśli jesteś już członkiem Polskiej Federacji Kynologicznej możesz założyć hodowlę psów rasowych i zarejestrować swój przydomek hodowlany

Wykonaj poniższe kroki, aby bezproblemowo zarejestrować hodowlę w PFK.

WNIOSEK PAPIEROWY (STANDARDOWY)

1. Pobierz o rejestrację hodowli i przydomka hodowlanego

2. Wypełnij i wydrukuj

Wypełnij i wydrukuj wniosek o rejestrację hodowli i przydomka hodowlanego.

Pamiętaj, że:

 • jeśli byłeś kiedyś członkiem innej organizacji kynologicznej, możesz przenieść z niej swój przydomek hodowlany. Zaznacz wtedy we wniosku, że “wnioskujesz o przeniesienie hodowli”.
 • jeśli rejestrujesz hodowlę, wpisz 3 różne propozycje przydomka hodowlanego. Zarząd Główny przed rejestracją przydomka weryfikuje proponowane nazwy w wielu bazach na całym świecie.
 • Zarząd przy rejestracji nowego przydomka może dodać do niego skrót PFK.

3. Opłać rejestrację hodowli

Po wypełnieniu wniosku ale przed jego wysyłką należy opłacić wniosek o rejestrację hodowli.

DANE DO PRZELEWU:

Polska Federacja Kynologiczna 
ul. Lokajskiego 1/10 
98-200 Sieradz 

Nazwa banku: mBank S.A. 
Nr konta bankowego:87 1140 2004 0000 3402 7635 2765 
Kwota przelewu: 100,00 zł 
Tytuł przelewu: rejestracja hodowli

4. Wyślij wniosek

 • skan na adres e-mail Zarządu Głównego Federacji: poczta@pfk.org.pl
 • na adres pocztowy Zarządu Głównego Federacji:
  Polska Federacja Kynologiczna
  ul. Lokajskiego 1/10
  98-200 Sieradz

Pamiętaj! Do deklaracji członkowskiej (niezależnie od formy jej wysyłki dołącz potwierdzenie przelewu!

5. Decyzja o rejestracji hodowli

W ciągu 30 dni otrzymasz od Nas decyzję o rejestracji hodowli i przydomka hodowlanego.

Decyzja zostanie przesłana na wskazany we wniosku adres e-mail.

Gdybyś miał wątpliwości, czy Twoja deklaracja została już rozpatrzona i jaka została podjęta decyzja, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: poczta@pfk.org.pl

6. Uzupełnienie wniosku

Może się zdarzyć, że przesłany przez Ciebie wniosek zostanie odrzucony.

Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku jest wpisanie powtarzalnej nieodróżniającej się nazwy przydomka hodowlanego.

Sprawdzaj swoją pocztę e-mail, aby na bieżąco monitorować, czy nie będziemy wymagać od Ciebie dodatkowych dokumentów lub informacji.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu w sprawach hodowlanych pod adresem e-mail: poczta@pfk.org.pl

WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Poza tradycyjną formą składania wniosku udostępniliśmy również formularz elektroniczny połączony z płatnością elektroniczną.

Pamiętaj, że korzystając z tej formy składania deklaracji, przelew wykonujesz z wykorzystaniem strony internetowej lub karty płatniczej!

Nie wykonuj żadnego przelewu przed złożeniem wniosku

1. Przejdź do e-wniosku

2. Decyzja o rejestracji hodowli

Jeśli prawidłowo wypełniłeś i opłaciłeś wniosek elektroniczny odczekaj około 30 dni na decyzję.

Decyzję otrzymasz w postaci e-maila, w którym poinformujemy Cię o realizacji bądź odmowie realizacji wniosku.

Gdybyś miał wątpliwości, czy Twoja deklaracja została już rozpatrzona i jaka została podjęta decyzja, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: poczta@pfk.org.pl

Rejestracja hodowli PDF

Rejestracja hodowli DOC

Rejestracja hodowli ELEKTRONICZNA