Alianz Canine Worldwide ACW

Z uwagi na panujące zagrożenie zakażeniem koronawirusem, Zjazd Delegatów PFK podjął decyzję o odwołaniu i nieorganizowaniu wystaw w 2020 r.