[su_row]
[su_column size=”1/2″]  [/su_column]
[su_column size=”1/2″]

ADRES WYSTAWY:
Oborniki Śląskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2B

(Plac Targowy “Mój Rynek”)

[su_button url=”https://goo.gl/maps/W5Xd3XdpQQ92″ target=”blank” background=”#ffffff” color=”#000000″ icon=”icon: map-marker” icon_color=”#122fff”]Mapa Google[/su_button]

ORGANIZATOR:
Polska Federacja Kynologiczna
Oddział Śląski (Małopolski)
ul. Turystyczna 79
34-360 Milówka

TERMINY ZGŁOSZEŃ:
1. termin: do 1 września 2017 r.
2. termin: do 4 września 2017 r.

DANE DO WPŁAT:
mBank: 64 1140 2004 0000 3602 7636 0065
tytuł przelewu: Oborniki Śląskie, zgłoszenie (tu imiona psa/psów bez przydomków)

OBSADA SĘDZIOWSKA:
Owczarki Niemieckie – SĘDZIA KRAJOWY – Piotr Sokołowski

SĘDZIA KRAJOWY – ANNA DERMONT

SĘDZIA MIĘDZYNARODOWY – GRAŻYNA PUKOCZ

Pozostałe rasy – SĘDZIA MIĘDZYNARODOWY – BARBARA MARCINOWSKA

 

[su_button url=”https://pfk.org.pl/formularze/zgloszenie-na-wystawe/” target=”blank” background=”#ffffff” color=”#000000″ icon=”icon: globe” icon_color=”#122fff”]FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE[/su_button]

[/su_column]

[/su_row]

[su_accordion]
[su_spoiler title=”PROGRAM WYSTAWY” style=”fancy” open=”yes”]

 • 9:00 – przyjmowanie psów zgłoszonych na wystawę, sprawy organizacyjne
 • 10:30 – oficjalne otwarcie wystawy
 • 11:00 – rozpoczęcie sędziowania na ringach
 • 12:30-13:30 – przerwa
  • w przerwie: Konkurs Młodego Prezentera
  • pokazy
 • 13:30 – kontynuacja sędziowania
 • 16:30 – konkurencje finałowe
 • 17:30 – oficjalne zakończenie wystawy

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”JAK ZGŁOSIĆ PSA?” style=”fancy”] [su_button url=”https://pfk.org.pl/formularze/zgloszenie-na-wystawe/” target=”blank” background=”#ffffff” color=”#000000″ icon=”icon: globe” icon_color=”#122fff”]FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE[/su_button] [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”OPŁATY” style=”fancy”]

Psy zarejestrowane w PFK:

 • Pierwszy pies – 70 zł / 80 zł*
 • Drugi i trzeci  – 60 zł / 70 zł*
 • Czwarty i kolejny – 40 zł / 50 zł*
 • Klasa baby i szczeniąt – 50 zł / 60 zł*

Pozostałe osoby:

 • Pierwszy pies – 90 zł / 100 zł*
 • Drugi i trzeci  – 80 zł / 90 zł*
 • Czwarty i kolejny – 50 zł / 60 zł*
 • Klasa baby i szczeniąt – 60 zł / 70 zł*

*  – oznacza opłatę za drugi termin wystawy

W przypadku zgłoszenia psa po wskazanych terminach lub niepłaceniu zgłoszenia przed terminem wystawy, opłata za zgłoszenie wynosić będzie 120 zł niezależnie od klasy wystawowej.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”REKLAMA W KATALOGU” style=”fancy”] Cała strona – 150zł, pół strony – 75zł.
Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł
Informacje i zgłoszenia – e-mail: poczta@pfk.og.pl [/su_spoiler]
[su_spoiler title=”TESTY PSYCHOTECHNICZNE” style=”fancy”]

 • Zgłoszenia można dokonać poprzez wybranie właściwej opcji w formularzu.
 • Koszt – 80,00 zł

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”BADANIA DNA” style=”fancy”]

 • Podczas wystawy będą pobierane próbki do badań DNA.
 • Koszt badania – 140,00 zł (dla członków PFK). Osoby, które opłaciły badanie DNA poprzez SKLEP PFK, proszone są o wydrukowanie i okazanie potwierdzenia, które jest dostarczane na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Prosimy nadto o przygotowanie skanu rodowodu.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”KLASY WYSTAWOWE” style=”fancy”]

 • baby – wiek od 4 do 6 miesięcy,
 • szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
 • młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
 • pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
 • otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
 • użytkowa (pracująca) – wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości,
 • championów – wiek powyżej 15 miesięcy z tytułem championa,
 • weteranów (seniorów) – wiek powyżej 8 lat.

W klasie otwartej nie mogą być wystawiane psy z tytułem championa.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”OCENY I LOKATY” style=”fancy”]

Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:

 • doskonała,
 • bardzo dobra,
 • dobra,
 • dostateczna,
 • dyskwalifikująca,
 • nie podlega ocenie;

W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:

 • wybitnie obiecująca,
 • obiecująca,
 • mało obiecująca.
 1. Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV.
 2. Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
 3. Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”TYTUŁY” style=”fancy”]

 • Najlepsze Baby w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy baby;
 • Najlepsze Szczenię w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy szczeniąt;
 • Zwycięzca Młodzieży – pies lub suka z ocenę doskonałą i lokatą I z klasy młodzieży, który wygrał porównanie;
 • Najlepsza Suka w Rasie (NSwR) – o ten tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
 • Najlepszy Pies w Rasie (NPwR) – o ten tytuł konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
 • Zwycięzca Rasy (ZR) – o ten tytuł konkurują NPwR i NSwR;
 • Najlepsze Weteran w Rasie – pies lub suka z oceną doskonałą i lokatą I w klasie weteranów.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”CERTYFIKATY” style=”fancy”]

 • CAPC – certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAPC nie jest obowiązkowe.
 • CAJC – certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAJC nie jest obowiązkowe.
 • CAC – certyfikat na championa krajowego może otrzymać pies i suka, które uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAC nie jest obowiązkowe.
 • res. CAC – rezerwowy certyfikat na championa krajowego może zostać przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie, pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAC nie jest obowiązkowe.
 • CACIB – certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany najlepszej suce i najlepszemu psu z porównania na wystawie międzynarodowej w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów pod warunkiem otrzymania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CACIB nie jest obowiązkowe.
 • res. CACIB – rezerwowy certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie międzynarodowej pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu res. CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CACIB nie jest obowiązkowe.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”KONKURENCJE HODOWLANE” style=”fancy”]

 • Najlepsza Suka Hodowlana – suka hodowlana z potomstwem (od 3 do 6 potomków);
 • Najlepszy Reproduktor – reproduktor ze swoim potomstwem (od 3 do 6 potomków);
 • Najlepsza Para Hodowlana – pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela;
 • Najlepsza Hodowla – grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, z tym samym przydomkiem.

W tych konkurencjach nie mogą być przyznawane żadne certyfikaty.

[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”KONKURENCJE FINAŁOWE” style=”fancy”]

 • Najpiękniejszy pies/suka publiczności wyboru dokonuje publiczność w drodze głosowania;
 • Najpiękniejsze Baby – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Baby w Rasie
 • Najpiękniejsze Szczenię – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie
 • Najpiękniejszy Junior Wystaw – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży
 • Najpiękniejszy Pies Wystawy – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm
 • Najpiękniejszy Weteran – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie

[/su_spoiler]
[/su_accordion]