ORGANIZATOR WYSTAWY

Katarzyna Burkowska

Polska Federacja Kynologiczna – Oddział Śląski

Miejsce wystawy:

PSZCZYNA

ul. Bogedaina – Szkoła Podstawowa nr 1 (boisko szkolne)


Terminy zgłoszeń:

 •  I termin – do 05 marca 2020

  •   90 zł / 23 euro– za każdego zgłoszonego psa z rodowodem PFK niezależnie od klasy którego właścicielem jest członek Federacji.

  •   70 zł / 18 euro – za drugiego i następnego…

  •   60 zł / 15 euro – baby, szczenięta

  • ———————————–

  • 100 zł/ 25 euro – za każdego zgłoszonego psa niezależnie od klasy. Wyższa opłata dotyczy psów  spoza Polskiej Federacji Kynologicznej.

  •   80 zł / 20 euro – za drugiego i następnego…

  •   70 zł / 18 euro – baby, szczenięta

 • II termin – do 10 marca 2020 r.

  • 110 zł / 28 euro – za każdego zgłoszonego psa z rodowodem PFK niezależnie od klasy, którego właścicielem jest członek Federacji.

  •  90 zł / 23 euro – za drugiego i następnego…

  •  70 zł / 18 euro – baby, szczenięta

  • —————————————

  • 120 zł / 30 euro– za każdego zgłoszonego psa niezależnie od klasy. Wyższa opłata dotyczy psów  spoza Polskiej Federacji Kynologicznej.

  • 100 zł / 25 euro – za drugiego i następnego..

  •   80 zł / 25 euro – baby, szczenię..

 • Konkurencje:

 • Najlepszy Reproduktor, Najlepsza Suka Hodowlana

 • Najlepsza Hodowla, Najlepsza Para Hodowlana     

  20 zł / 5 euro – dla członków Polskiej Federacji Kynologicznej         

 • 30 zł / 8 euro – dla członków spoza Polskiej Federacji Kynologicznej

 • Opłata na wystawie – 150 zł / 38 euro

* wyższa opłata dotyczy osób spoza PFK i psów niezarejestrowanych w PFK.

 

Przypominamy Państwu, o aktualnym zaświadczeniu szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.(Zaświadczenie do  wglądu na wystawie)

Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez psa oraz za sprzątanie nieczystości pozostawionych przez swoich pupili .

Psy nie mogą być wystawiane na kolczatce.

  Dane do wpłat:

 • mBank: 08 1140 2004 0000 3002 7672 2207

 • tytuł przelewu: Pszczyna (imiona psów)

.

   Obsada sędziowska:

 • Sędzia Paweł Świniarski – Owczarki niemieckie

 • Sędzia Piotr Sokołowski – pozostałe rasy

 • Edyta Kulda – Konferansjer wystawy

PROGRAM WYSTAWY

 • 9:00 –testy psychotechniczne
 • 9:00 – przyjmowanie psow
 • 10:30 – rozpoczęcie sędziowania na ringach
 • 13:00-14:00 – przerwa
 • 14:00– kontynuacja sędziowania
 • 16:00 – konkurencje finałowe
 • 17:00 – oficjalne zakończenie wystawy

JAK ZGŁOSIĆ PSA

Jedyną formą zgłoszenia jest przesłanie elektronicznego formularza dostępnego pod linkiem: https://pfk.org.pl/formularze/zgloszenie-na-wystawe/

KLASY WYSTAWOWE

 • klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy,
 • klasa szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
 • klasa młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
 • klasa pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
 • klasa otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
 • klasa championów – psy posiadające tytuł championa lub wyższy,
 • klasa użytkowa (pracująca) – wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości,
 • klasa weteranów – wiek powyżej 8 lat.

REKLAMA W KATALOGU

Cała strona – 150zł, pół strony – 75zł. Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł Informacje i zgłoszenia – e-mail: poczta@pfk.org.pl

TESTY PSYCHOTECHNICZNE

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio przed wystawą w sekretariacie. Opłata za testy psychotechniczne na wystawie wynosi 80 zł. Należy ją uiścić u sędziego przeprowadzającego testy.

BADANIA DNA

Podczas wystawy pobierany będzie materiał do badań DNA. Koszt badania wynosi 190 zł.

Opłaty dokonuje się u sędziego pobierającego materiał biologiczny.

OCENY I LOKATY

Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:

 • doskonała,
 • bardzo dobra,
 • dobra,
 • dostateczna,
 • dyskwalifikująca,
 • nie podlega ocenie;

W klasach baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:

 • wybitnie obiecująca,
 • obiecująca,
 • mało obiecująca.

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV. Wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat. Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

TYTUŁY

 • Najlepsze Baby w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy baby;
 • Najlepsze Szczenię w Rasie – pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy szczeniąt;
 • Zwycięzca Młodzieży – pies lub suka z ocenę doskonałą i lokatą I z klasy młodzieży, który wygrał porównanie;
 • Najlepsza Suka w Rasie (NSwR) – o ten tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
 • Najlepszy Pies w Rasie (NPwR) – o ten tytuł konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
 • Zwycięzca Rasy (Zw.Rasy) – o ten tytuł konkurują NPwR i NSwR;
 • Najlepsze Weteran w Rasie – pies lub suka z oceną doskonałą i lokatą I w klasie weteranów.

CERTYFIKATY

 • CAPC – certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAPC nie jest obowiązkowe.
 • res. CAPC – rezerwowy certyfikat na polskiego championa puppy. Certyfikat może otrzymać pies i suka w klasie baby i szczeniąt, które uzyskał ocenę wybitnie obiecującą z lokatą drugą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAPC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAPC nie jest obowiązkowe
 • CAJC – certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAJC nie jest obowiązkowe.
 • res. CAJC – rezerwowy certyfikat na młodzieżowego championa może otrzymać pies i suka w klasie młodzieży, który uzyskał ocenę doskonałą z lokatą drugą bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu res. CAJC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAJC nie jest obowiązkowe.
 • CAC – certyfikat na championa krajowego może otrzymać pies i suka, które uzyskał ocenę doskonałą z lokatą pierwszą w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CAC nie jest obowiązkowe.
 • res. CAC – rezerwowy certyfikat na championa krajowego może zostać przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie, pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej w klasie pośredniej, otwartej, pracującej oraz championów bez względu na liczbę konkurentów. Fakt przyznania certyfikatu CAC sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CAC nie jest obowiązkowe.
 • CACIB – certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany najlepszej suce i najlepszemu psu z porównania na wystawie międzynarodowej w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów pod warunkiem otrzymania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu CACIB nie jest obowiązkowe.
 • res. CACIB – rezerwowy certyfikat na międzynarodowego wystawowego championa może być przyznany drugiemu z kolei psu i suce na wystawie międzynarodowej pod warunkiem uzyskania oceny doskonałej. Fakt przyznania certyfikatu res. CACIB sędzia wpisuje do karty oceny. Przyznanie certyfikatu res. CACIB nie jest obowiązkowe.

KONKURENCJE HODOWLANE

 • Najlepsza Suka Hodowlana – suka hodowlana z potomstwem (od 3 do 6 potomków);
 • Najlepszy Reproduktor – reproduktor ze swoim potomstwem (od 3 do 6 potomków);
 • Najlepsza Para Hodowlana – pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela;
 • Najlepsza Hodowla – grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, z tym samym przydomkiem.

W tych konkurencjach nie mogą być przyznawane żadne certyfikaty.

KONKURENCJE FINAŁOWE

Najpiękniejsze Baby – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Baby w Rasie

Najpiękniejsze Szczenię – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie

Najpiękniejszy Junior Wystaw – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży

Najpiękniejszy Pies Wystawy – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm

Najpiękniejszy Weteran – o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie