Wprowadź numer członkowski znajdujący się na legitymacji lub zaświadczeniu i zatwierdź. Wyświetli się komunikat potwierdzający opłacenie składki członkowskiej w Polskiej Federacji Kynologicznej za rok bieżący.

W przypadku braku zgodności danych ze stanem faktycznym prosimy o kontakt z oddziałem PFK.

Numer członkowski proszę podać w formacie 4 cyfr (łącznie z zerami), np. 0001.