POLSKA FEDERACJA KYNOLOGICZNA

NIE MOŻE OBECNIE POTWIERDZIĆ

że osoba o numerze członkowskim

jest członkiem Federacji i ma opłaconą składkę za rok bieżący.

PRZYCZYNY BRAKU WERYFIKACJI:

  • składka członkowska za rok bieżący nie została jeszcze zaksięgowana,
  • składka członkowska za rok bieżący nie została jeszcze opłacona,
  • dana osoba została skreślona z listy członków PFK,
  • dana osoba nie widnieje lub nie widniała na liście członków PFK.