POLSKA FEDERACJA KYNOLOGICZNA

POTWIERDZA

że osoba o numerze członkowskim jest członkiem Federacji i ma opłaconą składkę za rok bieżący.