V Klubowa Wystawa Owczarków Niemieckich

V Klubowa Wystawa Owczarków Niemieckich

Bałtów 2017

pod patronem
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa

 

Bałtowski Ośrodek Turystyczny

O K R Ę G L I C A

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WYSTAWĘ – tu link do formularza elektronicznego 

REKLAMA W KATALOGU:

 • Cała strona – 150 zł
 • Pół strony – 75 zł
 • Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł, dla członków KON przy PFK – 20 zł

Adres do nadsyłania zgłoszeń odnośnie reklam: g.bednarski@vp.pl

Informacje i zgłoszenia – kon@pfk.org.pl

 

PROGRAM WYSTAWY:

22 kwietnia 2017

 • godz. 14:00 testy psychotechniczne psów
 • godz. 16:00 testy kwalifikacyjne psów startujących w klasach pracująca i użytkowa
 • godz. 19:00 Biesiada

23 kwietnia 2017

 • 8:30 przyjmowanie psów na wystawę wydawanie katalogów, sprawy organizacyjne
 • 10:00 – oficjalne otwarcie wystawy (przemówienia, itp.)
 • 10:30 – rozpoczęcie sędziowania w ringach
 • 12:00-13:00 przerwa
  • w przerwie:
   • konkurs Młodego Prezentera
   • pokaz wyszkolenia
 • 13:00 kontynuacja sędziowania
 • 16:00 konkurencje finałowe
 • 17:00 oficjalne zakończenie wystawy

Godziny rozpoczęcia i zakończenia mogą ulec zmianie.

UWAGA!!! TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ MIJA – 10 kwietnia 2017 r.

Psy zgłoszone po terminie zostaną przyjęte, lecz nie zostaną wpisane do katalogu. Koszt zgłoszenia po terminie to 100 zł niezależnie od klasy wystawowej.

Do udziału w wystawie można zgłaszać psy z rodowodami wszystkich organizacji kynologicznych uznawanych przez PFK.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WYSTAWĘ – tu link do formularza elektronicznego

 

OPŁATY ZA ZGŁOSZENIA + katalog:

Pierwszy pies – 80 zł*/90zł

Drugi i trzeci – 70 zł*/80 zł

Czwarty i kolejny – 40 zł*/50 zł

Klasa baby i szczeniąt – 50 zł*/60zł

* psy członków KON przy PFK

UWAGA !

Każdy pies uczestniczący w wystawie musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami oraz rodowód do wglądu.

 

DANE ORGANIZATORA:

Klub Owczarka Niemieckiego przy Polskiej Federacji Kynologicznej

Lokajskiego 1/10 98-200 Sieradz

KONTO BANKOWE:

57 1140 2004 0000 3002 7663 8778

Wpłata, możliwa jest również w sekretariacie na miejscu wystawy.

KLASY WYSTAWOWE:

 • Baby – od 4 do 6 m-cy
 • Szczeniąt – od 6 do 9 m-cy
 • Młodzieży – od 9 do 18 m-cy (bez wyszkolenia)
 • Pośrednia – od 15 do 24 m-cy (bez wyszkolenia)
 • Otwarta – powyżej 15 m-cy  bez wyszkolenia)
 • Championów (certyfikat Championa Krajowego, bez wyszkolenia)
 • Weteranów – powyżej 8 lat
 • Pracująca – powyżej 15 m-cy (wyszkolenie PT)
 • Użytkowa – powyżej 15 m-cy (z certyfikatem użytkowości)

OCENY:

 • VA PL – doskonała wyróżniona
 • V PL – doskonała
 • SG PL / JSG PL * – bardzo dobra
 • G PL / JG PL* – dobra
 • B PL / JB PL* – dostateczna
 • U PL / JU PL* – niedostateczna

 * klasa młodzieży

Klasa baby i szczeniąt:

 • WO – wybitnie obiecująca
 • O – obiecująca
 • M – mało obiecująca

W klasach pracującej i użytkowej, prócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej między zwycięzcami w kategoriach ON, OND i OS w celu przyznania tytułu.

TYTUŁY / KONKURENCJE FINAŁOWE:

 • KLUBOWY MISTRZ POLSKI

Wybierany z porównania Najlepszy Pies Klubowy i Najlepsza Suka Klubowa

 • NAJLEPSZY PIES KLUBOWY

Wybierany z porównania VA1 PL w kategoriach ON, OND, OS

 • NAJLEPSZA SUKA KLUBOWA

Wybierana z porównania VA1 PL w kategoriach ON, OND, OS

 • ZWYCIĘZCA PSÓW PRACUJĄCYCH

Wybierany z porównania Najlepszy Pies Pracujący i Najlepsza Suka Pracująca

 • NAJLEPSZY PIES PRACUJĄCY WYSTAWY

Wybierany z porównania V1 PL w klasie pracującej w kategoriach ON, OND, OS

 • NAJLEPSZA SUKA PRACUJĄCA WYSTAWY

Wybierana z porównania V1 PL w klasie pracującej w kategoriach ON, OND, OS

 • NAJLEPSZY PIES UŻYTKOWY WYSTAWY

Jedynym kryterium oceny jest ilość zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów o wyborze decyduje wskazanie sędziego prób pracy.

 • NAJLEPSZA SUKA UŻYTKOWA WYSTAWY

Jedynym kryterium oceny jest ilość zdobytych punktów. W przypadku równej ilości punktów o wyborze decyduje wskazanie sędziego prób pracy.

OBSADA SĘDZIOWSKA:

Sędzia międzynarodowy:  NOVIK ELENA ALEKSANDROVNA

Sędzia międzynarodowy: MAREK KARBOWSKI

Sędzia stażysta: Magdalena Nowak

Sędzia stażysta:

 

testy kwalifikacyjne – informacja wkrótce