ADRES:

Polska Federacja Kynologiczna
Oddział Śląski (Małopolski)
ul. Turystyczna 79
34-360 Milówka


PRZEWODNICZĄCA:

Grażyna Pukocz


KONTO BANKOWE ODDZIAŁU:

mBank: 64 1140 2004 0000 3602 7636 0065

(składki członkowskie, opłaty za przeglądy i chipy) – Tabela Opłat


KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

mBank: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765

(rodowody, rejestracja hodowli, DNA) – Tabela Opłat