ADRES:

Polska Federacja Kynologiczna
Oddział Pomorski
ul. Wejherowska 63
84-206 Nowy Dwór Wejherowski


PRZEWODNICZĄCA:

Iwona Mroczkowska – p.o.


KONTO BANKOWE ODDZIAŁU:

mBank: 51 1140 2004 0000 3902 7636 0055

(składki członkowskie, opłaty za przeglądy i chipy) – Tabela Opłat


KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

mBank: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765

(rodowody, rejestracja hodowli, DNA) – Tabela Opłat