ADRES:

Polska Federacja Kynologiczna
Oddział Mazowiecki
Domaszew 70
08-480 Maciejowice


PRZEWODNICZĄCA:

Urszula Zaborska


KONTO BANKOWE ODDZIAŁU:

mBank: 89 1140 2004 0000 3502 7636 0052

(składki członkowskie, opłaty za przeglądy i chipy) – Tabela Opłat


KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

mBank: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765

(rodowody, rejestracja hodowli, DNA) – Tabela Opłat