ADRES:

Polska Federacja Kynologiczna
Oddział Lubelski
ul. Żółkiewskiego 3
22-335 Żółkiewka


PRZEWODNICZĄCA:

Jolanta Koman – p.o.


KONTO BANKOWE ODDZIAŁU:

mBank: 55 1140 2004 0000 3302 7664 7688

(składki członkowskie, opłaty za przeglądy i chipy) – Tabela Opłat


KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

mBank: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765

(rodowody, rejestracja hodowli, DNA) – Tabela Opłat