ADRES:

Polska Federacja Kynologiczna
Oddział Łódzki
ul. Lokajskiego 1/10
98-200 Sieradz


PRZEWODNICZĄCA:

Barbara Marcinowska


KONTO BANKOWE ODDZIAŁU:

mBank: 97 1140 2004 0000 3402 7636 0054

(składki członkowskie, opłaty za przeglądy i chipy) – Tabela Opłat


KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

mBank: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765

(rodowody, rejestracja hodowli, DNA) – Tabela Opłat