ADRES:

Polska Federacja Kynologiczna
Oddział Dolnośląski
skr. poczt. 251
50-950 Wrocław 68


PRZEWODNICZĄCY:

Piotr Sokołowski – p.o.


KONTO BANKOWE ODDZIAŁU:

mBank: 19 1140 2004 0000 3102 7636 0053

(składki członkowskie, opłaty za przeglądy i chipy) – Tabela Opłat


KONTO BANKOWE ZARZĄDU GŁÓWNEGO:

mBank: 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765

(rodowody, rejestracja hodowli, DNA) – Tabela Opłat