Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci po ciężkiej chorobie jednej z założycielek i wieloletniej członkini Polskiej Federacji Kynologicznej, Ś.P. Urszuli Zaborskiej.

Polska Federacja Kynologiczna składa rodzinie kondolencje i wyrazy współczucia.

Zarząd Główny
Polskiej Federacji Kynologicznej