Czym jest rodowód?

Rodowód w kynologii to dokument wydawany przez organizacje potwierdzający pochodzenie psa. Zakłada się, że powinien zawierać dane co najmniej 4 pokoleń psa, dla którego został on wydany. Nadto rodowody Polskiej Federacji Kynologicznej określają pełne imię psa wraz z przydomkiem, płeć, datę urodzenia, dane hodowli, numer chip (ew. tatuaż), rasę. Na rodowodzie znajduje się miejsce na dodatkowe adnotacje, jak chociażby wynik prześwietlenia na dysplazję czy posiadane uprawnienia hodowlane.

Jak mogę zweryfikować, czy dany rodowód jest autentyczny?

Na każde życzenie właściciela psa, który legitymuje się rodowodem Zarząd Główny może dokonać weryfikacji wystawionego dokumentu. Weryfikacja w pierwszej kolejności polega na sprawdzeniu, czy posiadany dokument zawiera zabezpieczenia, które mają za zadanie zapobiegać podrabianiu dokumentów. Weryfikacja prawidłowości danych w wystawionym dokumencie jest jednak bardziej złożona. Niemniej dochowamy należytej staranności, aby udzielić odpowiedzi na zadane pytanie.

Pragniemy zwrócić uwagę, że do dnia dzisiejszego część członków Zarządu Głównego odwołanego uchwałami Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów w dniu 31 lipca 2016 nie dokonała stosownych rozliczeń, w tym zwrotu bazy danych Krajowej Księgi Rodowodowej. W związku z tym weryfikacja autentyczności rodowodów może przebiegać dłużej.

Mam psa z innej organizacji. Czy mogę zarejestrować go w PFK?

Zasadą obowiązującą w Polskiej Federacji Kynologicznej jest, że uznajemy wszystkie czteropokoleniowe rodowody wydane przez Polski Związek Kynologiczny PKPR, Klub Miłośników Owczarka Staroniemieckiego (KMOS), Klub Hodowców Psów Rasowych (KHRON), Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego (ZOND), IHR, IBC oraz organizacje zrzeszone w FCI. W przypadku niektórych ras mogą występować dodatkowe wymagania lub odstępstwa od powyższej podstawowej zasady z uwagi na prowadzenie przez Polską Federację Kynologiczną Księgi Wstępnej.

Właścicieli psów, którzy chcą przerejestrować psa do PFK (nostryfikować rodowód) zawsze prosimy o kontakt z Zarządem Głównym pisząc na adres kontakt@pfk.org.pl Każdorazowo rodowód innej organizacji jest weryfikowany przez Komisję Hodowlaną, która podejmuje decyzje o rekomendacji lub jej braku do zarejestrowania psa w PFK i wydania dokumentu nostryfikacji.

Mój pies posiada uprawnienia i tytuły nadane przez inną organizację. Czy PFK uznaje to?

Uprawnienia hodowlane zawsze muszą być nadane przez PFK. To warunek konieczny dla uznania psa za reproduktora, a suki za hodowlaną. Zasady przyznawania uprawnień ściśle określa regulamin hodowli psów rasowych.

W wyjątkowych sytuacjach może nastąpić uznanie zdobytych już uprawnień w innej organizacji. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu z Zarządem Głównym pisząc na adres kontakt@pfk.org.pl

Ile kosztuje zarejestrowanie psa w PFK?

Rejestracji psa może dokonać wyłącznie członek Polskiej Federacji Kynologicznej. Jeśli nim już jesteś wystarczy wypełnić stosowny formularz dostępny na stronie w zakładce formularze oraz dokonać wpłaty na konto Zarządu Głównego. Jeśli weryfikacja rodowodu przebiegnie pomyślenie, Zarząd Główny wystawi suplement do rodowodu Twojego psa, który będzie zawierał numer Krajowej Księgi Rodowodowej prowadzonej przez Federację. Od tej chwili pies będzie zarejestrowany w PFK.

wniosek o nostryfikację

konto zarządu głównego – 87 1140 2004 0000 3402 7635 2765

Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć?

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, zapraszamy do kontaktu z Zarządem Głównym pisząc na adres kontakt@pfk.org.pl