Regulamin hodowli psów rasowych

Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Realizując postanowienia Statutu Polskiej Federacji Kynologicznej, której nadrzędnym jest organizacja hodowli psów rasowych, Zarząd Główny uchwala niniejszy regulamin Art. 2. Do kontroli nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu upoważnieni są Zarząd Główny, Rzecznicy, Oddziały oraz Komisja Hodowlana i Sąd Koleżeński. Art. 3. Regulamin stosuje się do osób będących członkami Polskiej Federacji […]

Międzynarodowa Halowa Wystawa Psów Rasowych w Wieluniu 11 listopada 2016

Międzynarodowa Halowa Wystawa Psów Rasowych Wieluń 2016 pod patronatem honorowym Wieluńskiego Ośrodka Sportów i Rekreacji, Posła RP Cezarego Tomczyka Hala Sportowa w Wieluniu ul Częstochowska 35   Rezerwacja w Hotelu Maraton, tel. 43 886-03-65, kom. 884-844-999 REKLAMA W KATALOGU: Cała strona – 150zł, pół strony – 75zł. Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł […]