Zarząd Główny

Grażyna Pukocz

Prezes

Piotr Sokołowski

Wiceprezes

Marek Karbowski

Sekretarz

Barbara Marcinowska

Członek Zarzadu

Komisja Rewizyjna

  • Magdalena Salzman
  • Ewa Boradyn p.o.

Sąd Koleżeński

  • Karol Pietrucha – przewodniczący
  • Roman Krzywański
  • Józef Kosmenda