Zarząd Główny

Grażyna Pukocz

Prezes

Piotr Sokołowski

Wiceprezes

Marek Karbowski

Sekretarz

Barbara Marcinowska

Dyrektor Biura

Komisja Rewizyjna

  • Magdalena Michalska
  • Mariola Kajstura

Rzecznicy Dyscyplinarni

  • Dariusz Michalski
  • Piotr Sokołowski

Sąd Koleżeński

  • Daria Iłendo
  • Dariusz Kula
  • Józef Kosmenda
  • Andrzej Włoch