Nowy Oddział w woj. Lubelskim

Szanowni Państwo,

Zarząd Główny w dniu 19 stycznia 2017 r. powołał Lubelski Oddział Polskiej Federacji Kynologicznej z siedzibą w Lublinie. Tym samym członkowie tego województwa z dniem 20 stycznia zostali przypisani do Oddziału Lubelskiego.

Co oznacza to dla członków tego województwa? Od 20 stycznia 2017 r. składki członkowskie, opłaty za przeglądy miotów i przeglądy hodowlane oraz opłaty za chipy powinny być wpłacane na indywidualny rachunek bankowy tego oddziału, tj. 55 1140 2004 0000 3302 7664 7688.

Nadto wszelkie zamówienia rodowodów, składanie dokumentacji hodowlanej itd. winno odbywać się na adres e-mail: lubelskie@pfk.org.pl

Obecnie trwają prace przygotowawcze nad powołaniem w Oddziale Zarządu, jednakże zgodnie z ustaleniami Zarządu Głównego nastąpi to dopiero po Zjeździe Delegatów, który odbędzie się w Sieradzu w dniu 25 marca. Niemniej już za kilka dni członkowie Oddziału Lubelskiego otrzymają na swoje adresy e-mail link do elektronicznego zebrania członków, podczas którego odbędą się głosowania nad kandydatami na delegatów, którzy będą reprezentować oddział podczas Zjazdu Delegatów. Zgodnie z wytycznymi statutu, Oddział Lubelski może wybrać 2 delegatów.

Do czasy wybrania Zarządu Oddziału, pełniącą obowiązki przewodniczącej oddziału jest Jolanta Koman, która otrzymała również uprawnienia do wykonywania wszelkich przeglądów w imieniu PFK.