Zarząd Główny informuje, iż od dnia 2 sierpnia 2016 r. jedynym kontem Zarządu Głównego do dokonywania wpłat za m.in. rodowody, nostryfikację, rejestrację hodowli, chipy, badania DNA jest konto bankowe o numerze:

87 1140 2004 0000 3402 7635 2765

Jednocześnie Zarząd Główny zwraca uwagę, aby dokonując przelewu na konto wskazać w tytule przelewu, za co dokonujemy wpłaty. Jednocześnie po dokonaniu wpłaty prosimy o przesłanie na adres e-mail Federacji stosownych zamówień załączając potwierdzenie wykonania przelewu.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Zarządem pod nowym adresem e-mail: kontakt@pfk.org.pl

%d bloggers like this: