W związku z dynamicznym rozwojem oraz planami na rok 2018 i lata kolejne Kolegium Sędziów przy Polskiej Federacji Kynologicznej ogłasza NABÓR na kurs na sędziego stażystę.

Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny. Warunkiem podstawowym jest członkostwo w PFK oraz chęć do szczegółowego zapoznania się i zgłębiania wiedzy w zakresie kynologii, genetyki, hodowli oraz umiejętności oceny psów.

Kurs na sędziego stażystę potrwa około 3 miesięcy i zakończy się egzaminem pisemnym, egzaminem praktycznym oraz uroczystym wręczeniem nominacji.

Kandydaci na sędziów stażystów otrzymają zagadnienia i tematy do opracowania, które będą podstawą przystąpienia do egzaminu pisemnego.

Egzamin praktyczny podzielony będzie na dwie części, z czego pierwsza odbywać się będzie w asyście sędziego kynologicznego podczas wykonywania przeglądu miotu, a druga w chwili wydawania nominacji podczas wystawy organizowanej przez Polską Federację Kynologiczną.

Jako sędziowie kynologiczni, gorąco zachęcamy do rozpoczęcia tej niezwykle istotnej oraz inspirującej pracy na rzecz rozwoju kynologii i wytyczania kierunku dla hodowli psów rasowych w Polsce i na świecie.

Aby zgłosić chęć udziału w kursie wystarczy wydrukować i wypełnić poniższy formularz a następnie podpisany i zeskanowany przesłać na adres e-mail: sedziowie@pfk.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

%d bloggers like this: