REKLAMA W KATALOGU:

Cała strona – 150zł, pół strony – 75zł.
Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł
Informacje i zgłoszenia – pomorskie@pfk.org.pl, tel.: 505 073 647
PROGRAM WYSTAWY:

9:30-11:00 – przyjmowanie psów;
9:30-10:30 – testy psychotechniczne;
11:00 – otwarcie wystawy;
11:15-14:00 – rozpoczęcie sędziowania;
14:00-14:30 – przerwa i konkurs młodego prezentera
14:30-16:00 – kontynuacja sędziowania;
16:00-17:00 – konkurencje hodowlane i finałowe;
17:00 – zakończenie wystawy

Godziny rozpoczęcia i zakończenia imprez i program mogą ulec zmianie.

TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
I termin – do 10.09.2016 r.
II termin – do 14.09.2016 r.
Zgłoszenia nadesłane w drugim terminie są droższe!
Psy zgłoszone po drugim terminie nie zostaną wpisane do katalogu.
Także psy zgłoszone ale nieopłacone nie będą ujęte w katalogu
Psy można też zgłaszać w dniu wystawy , ale zgłoszenia na wystawie to koszt 120 zł za psa niezależnie od klasy w jakiej jest zgłaszany.

Do udziału w wystawie można zgłaszać psy z rodowodami wszystkich organizacji kynologicznych uznawanych przez PFK

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WYSTAWĘ

Dla przyśpieszenia procesu rejestracji psa na wystawę, prosimy o nadsyłanie potwierdzeń wpłaty za zgłoszenie na adres:

 

Przypominamy że zgłoszenie psa jest równoznaczne z zobowiązaniem zapłaty! Należność za zgłoszone i niewystawione psy będzie egzekwowana przez organizatora wystawy!

OPŁATY ZA ZGŁOSZENIA (w tym katalog)
Psy zarejestrowane w PFK:
Pierwszy pies – 80zł / 90zł*
Drugi i trzeci – 70zł / 80zł*
Czwarty i kolejny – 40zł / 50zł*
Klasa baby i szczeniąt – 50zł / 60zł*
Pozostałe osoby:
Pierwszy pies – 90zł / 100zł*
Drugi i trzeci – 80zł / 90zł*
Czwarty i kolejny – 50zł / 60zł*
Klasa baby i szczeniąt – 60zł / 70zł*

Wystawcy zagraniczni:
odpowiednio: 20 Euro, 15 Euro, 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro

* oznacza II termin, lub I termin z wpłatą dokonaną dopiero w dniu wystawy.

Każdy pies uczestniczący w wystawie musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami i obowiązkowym szczepieniem przeciw wściekliźnie

DANE ORGANIZATORA
Polska Federacja Kynologiczna,

Konto bankowe: 51 1140 2004 0000 3902 7636 0055

Wpłata możliwe również w sekretariacie na miejscu wystawy.

TESTY PSYCHOTECHNICZNE
Na wystawie będą przeprowadzane testy psychotechniczne,

koszt – 60 zł.
Zgłoszenia można dokonać poprzez wybranie właściwej opcji w formularzu.

BADANIA DNA
Przy okazji wystawy będzie można dać do zbadania DNA psa – na miejscu będzie osoba uprawniona do pobierania materiału genetycznego.
Koszt badania to 135 zł lub 145 zł.

KLASY WYSTAWOWE
baby – wiek od 4 do 6 miesięcy,
szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
użytkowa (pracująca) – wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości,
championów – wiek powyżej 15 miesięcy z tytułem championa,
weteranów (seniorów) – wiek powyżej 8 lat.

W klasie otwartej nie mogą być wystawiane psy z tytułem championa.
OCENY I LOKATY
Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:
doskonała,
bardzo dobra,
dobra,
dostateczna,
dyskwalifikująca,
nie podlega ocenie;
natomiast w klasa baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:
wybitnie obiecująca,
obiecująca,
mało obiecująca.

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV,

wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

TYTUŁY
Najlepsze Baby w Rasie
pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy baby;
Najlepsze Szczenię w Rasie
pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy szczeniąt;
Zwycięzca Młodzieży
pies lub suka z ocenę doskonałą i lokatą I z klasy młodzieży, który wygrał porównanie;
Najlepsza Suka w Rasie (NSwR)
o ten tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
Najlepszy Pies w Rasie (NPwR)
o ten tytuł konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
Zwycięzca Rasy (ZR)
o ten tytuł konkurują NPwR i NSwR;
Najlepsze Weteran w Rasie
pies lub suka z oceną doskonałą i lokatą I w klasie weteranów.

CERTYFIKATY
CAPC ( certyfikat na championa puppy )
CAJC (certyfikat na młodzieżowego championa)
może otrzymać pies i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę I w klasie młodzieży;
CAC (certyfikat na krajowego championa wystawowego)
może otrzymać pies i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę I w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów; sędzia może przyznać dodatkowo drugi certyfikat CAC;
CACIB (międzynarodowy certyfikat wystawowego championa piękności F.C.I.)
może być przyznany najlepszej suce i najlepszemu psu z porównania w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów;
Res. CACIB,rezerwowy CACIB może zostać przyznany drugiemu z kolei psu/suce.

KONKURENCJE HODOWLANE:

1. Najlepsza Suka Hodowlana
suka hodowlana z potomstwem (od 3 do 6 potomków);
2. Najlepszy Reproduktor
reproduktor ze swoim potomstwem (od 3 do 6 potomków);
3. Najlepsza Para Hodowlana
pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela;
4. Najlepsza Hodowla
grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, z tym samym przydomkiem.

W tych konkurencjach nie mogą być przyznawane żadne certyfikaty.

KONKURENCJE FINAŁOWE:

1. Najpiękniejszy pies/suka publiczności
wyboru dokonuje publiczność w drodze głosowania;
2. Najpiękniejsze Baby
o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Baby w Rasie i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm

3. Najpiękniejsze Szczenię
o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie i Baby

4. Najpiękniejszy Junior Wystaw
o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży

5. Najpiękniejszy Pies Wystawy
o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm

6. Najpiękniejszy Weteran
o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie
ORGANIZATOR:

Oddział Pomorski

OBSADA SĘDZIOWSKA

owczarki: – Grażyna Pukocz – Sędzia Międzynarodowy

pozostałe rasy:- Urszula Zaborska- Sędzia Międzynarodowy

 

* oznacza II termin, lub I termin z wpłatą dokonaną dopiero w dniu wystawy.

* oznacza II termin, lub I termin z wpłatą dokonaną dopiero w dniu wystawy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WYSTAWĘ