Międzynarodowa Halowa Wystawa Psów Rasowych Wieluń 2016

pod patronatem honorowym Wieluńskiego Ośrodka Sportów i Rekreacji,

Posła RP Cezarego Tomczyka

Hala Sportowa w Wieluniu ul Częstochowska 35

 

Rezerwacja w Hotelu Maraton, tel. 43 886-03-65, kom. 884-844-999


REKLAMA W KATALOGU:

Cała strona – 150zł, pół strony – 75zł.
Reklamy hodowli dla hodowców PFK – 30 zł
Informacje i zgłoszenia – e-mail: lodzkie@pfk.org.pl
tel.: 530 887 800

Reklamy, banery proszę zgłaszać pod adres: hhcw@wp.pl
PROGRAM WYSTAWY:

8:00-9:00 – przyjmowanie psów;
8:30-9:30 – testy psychotechniczne;
9:45 – otwarcie wystawy;
9:50-12:50 – rozpoczęcie sędziowania;
12:50-13:50 – przerwa-konkurs młodego prezentera oraz pokaz szkolenia psów.
13:50-15:00 – kontynuacja sędziowania;
15:00-16:00 – konkurencje hodowlane i finałowe, oraz finał konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży – Pies z uśmiechem.
16:00 – zakończenie wystawy

Godziny rozpoczęcia i zakończenia imprez i program mogą ulec zmianie.

TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:
I termin – do 25.10.2016 r.
II termin – do 02.11.2016 r.

PROSIMY aby wystawcy zgłaszając psa do katalogu wpisywali pełne przydomki oraz numery rodowodów.
Zgłoszenia nadesłane w drugim terminie są droższe!
Psy zgłoszone po drugim terminie nie zostaną wpisane do katalogu.
Także psy zgłoszone ale nieopłacone nie będą ujęte w katalogu
Psy można też zgłaszać w dniu wystawy , ale zgłoszenia na wystawie to koszt 120 zł za psa niezależnie od klasy w jakiej jest zgłaszany.

Do udziału w wystawie można zgłaszać psy z rodowodami wszystkich organizacji kynologicznych uznawanych przez PFK

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WYSTAWĘ

Dla przyśpieszenia procesu rejestracji psa na wystawę, prosimy o nadsyłanie potwierdzeń wpłaty za zgłoszenie na adres:

Przypominamy że zgłoszenie psa jest równoznaczne z zobowiązaniem zapłaty! Należność za zgłoszone i niewystawione psy będzie egzekwowana przez organizatora wystawy!

OPŁATY ZA ZGŁOSZENIA (w tym katalog)
Psy zarejestrowane w PFK:
Pierwszy pies – 80zł / 90zł*
Drugi i trzeci – 70zł / 80zł*
Czwarty i kolejny – 40zł / 50zł*
Klasa baby i szczeniąt – 50zł / 60zł*
Pozostałe osoby:
Pierwszy pies – 90zł / 100zł*
Drugi i trzeci – 80zł / 90zł*
Czwarty i kolejny – 50zł / 60zł*
Klasa baby i szczeniąt – 60zł / 70zł*

Wystawcy zagraniczni:
odpowiednio: 20 Euro, 15 Euro, 10 Euro, 10 Euro, 10 Euro

* oznacza II termin, lub I termin z wpłatą dokonaną dopiero w dniu wystawy.

UWAGA !

Każdy pies uczestniczący w wystawie musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia z aktualnymi szczepieniami i obowiązkowym szczepieniem przeciw wściekliźnie, rodowód do wglądu oraz dowód wpłaty składki członkowskiej za 2016 rok.

DANE ORGANIZATORA
Polska Federacja Kynologiczna,

Konto bankowe: 97 1140 2004 0000 3402 7636 0054

Wpłata możliwa również w sekretariacie na miejscu wystawy.

TESTY PSYCHOTECHNICZNE
Na wystawie będą przeprowadzane testy psychotechniczne,

koszt – 60 zł.
Zgłoszenia można dokonać poprzez wybranie właściwej opcji w formularzu.

BADANIA DNA
Przy okazji wystawy będzie można dać do zbadania DNA psa – na miejscu będzie osoba uprawniona do pobierania materiału genetycznego.
Koszt badania to 135 zł lub 145 zł.

KLASY WYSTAWOWE
baby – wiek od 4 do 6 miesięcy,
szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
użytkowa (pracująca) – wiek powyżej 15 miesięcy z certyfikatem użytkowości,
championów – wiek powyżej 15 miesięcy z tytułem championa,
weteranów (seniorów) – wiek powyżej 8 lat.

W klasie otwartej nie mogą być wystawiane psy z tytułem championa.
OCENY I LOKATY
Przy ocenie indywidualnej psy mogą otrzymać następujące noty:
doskonała,
bardzo dobra,
dobra,
dostateczna,
dyskwalifikująca,
nie podlega ocenie;
natomiast w klasa baby i szczeniąt psy mogą otrzymać następujące noty:
wybitnie obiecująca,
obiecująca,
mało obiecująca.

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i ustala lokaty od I do IV,

wszystkie dalej ustawione psy otrzymują oceny indywidualne bez lokat.
Werdykt sędziego dotyczący oceny i lokaty jest ostateczny.

TYTUŁY
Najlepsze Baby w Rasie
pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy baby;
Najlepsze Szczenię w Rasie
pies lub suka z oceną wybitnie obiecującą i lokatą I z klasy szczeniąt;
Zwycięzca Młodzieży
pies lub suka z ocenę doskonałą i lokatą I z klasy młodzieży, który wygrał porównanie;
Najlepsza Suka w Rasie (NSwR)
o ten tytuł konkurują suki z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
Najlepszy Pies w Rasie (NPwR)
o ten tytuł konkurują psy z oceną doskonałą i lokatą I z klasy pośredniej do championów;
Zwycięzca Rasy (ZR)
o ten tytuł konkurują NPwR i NSwR;
Najlepsze Weteran w Rasie
pies lub suka z oceną doskonałą i lokatą I w klasie weteranów.

CERTYFIKATY
CAPC ( certyfikat na championa puppy )
CAJC (certyfikat na młodzieżowego championa)
może otrzymać pies i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę I w klasie młodzieży;
CAC (certyfikat na krajowego championa wystawowego)
może otrzymać pies i suka, które otrzymały ocenę doskonałą i lokatę I w klasie pośredniej, otwartej, użytkowej i championów; sędzia może przyznać dodatkowo drugi certyfikat CAC;
CACIB (międzynarodowy certyfikat wystawowego championa piękności F.C.I.)
może być przyznany najlepszej suce i najlepszemu psu z porównania w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów;
Res. CACIB,rezerwowy CACIB może zostać przyznany drugiemu z kolei psu/suce.

KONKURENCJE HODOWLANE:

1. Najlepsza Suka Hodowlana
suka hodowlana z potomstwem (od 3 do 6 potomków);
2. Najlepszy Reproduktor
reproduktor ze swoim potomstwem (od 3 do 6 potomków);
3. Najlepsza Para Hodowlana
pies i suka tej samej rasy, należące do tego samego właściciela;
4. Najlepsza Hodowla
grupa od 3 do 6 psów tej samej rasy, z tym samym przydomkiem.

W tych konkurencjach nie mogą być przyznawane żadne certyfikaty.

KONKURENCJE FINAŁOWE:

1. Najpiękniejszy pies/suka publiczności
wyboru dokonuje publiczność w drodze głosowania;
2. Najpiękniejsze Baby
o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Baby w Rasie i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm

3. Najpiękniejsze Szczenię
o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepsze Szczenię w Rasie i Baby

4. Najpiękniejszy Junior Wystaw
o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Młodzieży

5. Najpiękniejszy Pies Wystawy
o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Zwycięzca Rasy i zwyciężyły w kategorii do 45cm i powyżej 45cm

6. Najpiękniejszy Weteran
o tytuł ten konkurują psy i suki, które zdobyły tytuł Najlepszy Weteran w Rasie
ORGANIZATOR:

Oddział Łódzki- Barbara Marcinowska, Maciej Marcinowski, Marek Karbowski, Anna i Andrzej Wloch, Andrzej Dratwa, Józef Kosmenda, Roman Krzywański, Agnieszka Pluciennik, Magdalena Salzman, Alicja Szmyt


OBSADA SĘDZIOWSKA

owczarki: – Grażyna Pukocz – Sędzia Międzynarodowy

sędzia stażysta: –

pozostałe rasy:- – Sędzia z Łotwy Natalija Balgaeva – Sędzia Międzynarodowy

sędzia stażysta:-

* oznacza II termin, lub I termin z wpłatą dokonaną dopiero w dniu wystawy.

* oznacza II termin, lub I termin z wpłatą dokonaną dopiero w dniu wystawy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WYSTAWĘ