Uchwałami z dnia 31 lipca 2016 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów podjął jednomyślnie uchwały o skreśleniu z listy członków 3 osób zajmujących funkcje statutowe.

Z uwagi na ujawnione na zebraniu informacje wykreśleni zostali m.in. Pani Joanna Marchlewicz oraz Pan Grzegorz Habrych.

Powyższy komunikat podaje sie do wiadomości z uwagi na jawność wszystkich podejmowanych uchwał oraz zachowanie dobrego imienia Federacji w związku z wciąż ujawnianymi faktami dotyczącymi przyczyn wykreślenia z listy członków.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów

%d bloggers like this: