Zarząd Główny PFK po przeprowadzeniu konsultacji z władzami ACW pragnie poinformować swoich członków, hodowców i wystawców, iż na terytorium Polski organizacjami upoważnionymi do korzystania z logotypu ACW, organizacji wystaw z prawem przyznawania certyfikatów ACW oraz korzystania z prawa wydawania rodowodów i rejestracji przydomków w ramach umowy są wyłącznie: POLSKA FEDERACJA KYNOLOGICZNA, PKPR-PZK oraz PUK.

Prosimy zatem zwrócić uwagę na inne organizacje krajowe, które:

  • posługują się logotypem ACW nie będąc jednocześnie członkami tej międzynarodowej federacji, oraz
  • organizują wystawy we współpracy z zagranicznymi organizacjami będącymi członkami ACW celem wykorzystania logotypu ACW.

Wystawy te NIE SĄ akceptowane przez ACW a uzyskane na tych wystawach certyfikaty NIE SĄ uznawane przez PFK ani ACW.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że na terytorium Polski TYLKO krajowe organizacje kynologiczne należące do ACW są uprawnione do organizacji wystaw w swoim kraju i mogą korzystać z logotypu ACW.

Żadne porozumienie czy umowa z inną zagraniczną organizacją będącą członkiem ACW nie upoważnia do wykorzystywania logotypu ACW w jakimkolwiek charakterze.