Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie Rzecznik Dyscyplinarny wszczął szereg postępowań dyscyplinarnych wobec wykrycia przez członków PFK szeregu nieprawidłowości, które co raz częściej zostają popełniane w hodowlach.
W związku z tym, aby im zapobiec Zarząd Główny pragnie przypomnieć w kilku ważnych aspektach, których te sprawy dyscyplinarne dotyczą, a nie są specjalnie uciążliwe, aby nie łamać regulaminów obowiązujących w PFK, szczególnie regulaminu hodowli psów rasowych.
1. Zgłoszenia miotu (tj. zamówienie metryk lub rodowodów) należy dokonać w ciągu 30 dni od daty jego urodzenia. Jest to termin nieprzekraczalny. Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku przekroczenia tego terminu, regulamin hodowli nakazuje wykonanie badań DNA urodzonym szczeniętom i dopiero po tych badaniach Zarząd Główny będzie mógł wystawić metryki lub rodowody.
2. Adnotacji na rodowodzie i metryce PFK może dokonywać wyłącznie PFK. Poza podpisem hodowcy na rodowodzie, nie mogą znajdować się na nim inne adnotacje nanoszone przez członków PFK. Adnotacji o nadaniu uprawnień hodowlanych może dokonywać wyłącznie Komisja Hodowlana. Wyjątkiem od tej zasady jest adnotacja dokonana przez weterynarza o wyniku badania HD i ED. Wszelkie inne adnotacje (w tym “nie do hodowli”) powodują automatyczną utratę ważności rodowodu i posługiwanie się nim lub sprzedaż psa z taką adnotacją narusza nie tylko regulaminy PFK, ale i Ustawę o ochronie zwierząt.
3. Zgłoszenie wszystkich posiadanych psów również należy do obowiązków hodowcy PFK. Niezależnie od tego, czy psy te posiadają rodowody i jakiej organizacji, psy te muszą być zgłoszone do PFK. Dotyczy to również współwłasności psa – bez względu na indywidualne ustalenia, z chwilą gdy członek PFK staje się nawet w 1% współwłaścicielem psa, członek ten ma obowiązek we własnym imieniu zgłosić taką współwłasność. Wystarczy w tym celu zwykły e-mail na poczta@pfk.org.pl lub kontakt@pfk.org.pl
4. Rejestracja chipów – to nie tylko kwestia czysto formalna, ale i bezpieczeństwo Waszych psów. Samo zaczipowanie psa nie spowoduje, że gdyby się on nam zgubił / uciekł itd., to Straż Miejsca, Policja czy ktokolwiek inny będą w stanie takiego psa zidentyfikować. Zarząd pragnie przypomnieć, że rejestracja psa w międzynarodowej bazie czipów za pośrednictwem PFK jest całkowicie darmowa i trwa 60 sekund. To, czy Wasz pies jest zarejestrowany w takiej bazie, można sprawdzić na m.in. stronie https://www.safe-animal.eu/ wpisując nr chip Waszego psa. Jeśli okaże się, że Waszego psa tam nie ma, napiszcie do Zarządu e-mail z prośbą o taką rejestrację.
5. Umowy sprzedaży psa – pamiętajcie o zawieraniu takich umów na piśmie. To kwestia Waszego bezpieczeństwa. Brak zawartej umowy na piśmie nie powoduje, że nie zawieracie umowy sprzedaży, tylko że przybiera ona formę ustną, gdzie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego jako hodowcy odpowiadacie w pełnym zakresie i bez ograniczeń za sprzedanego psa. Zawarcie umowy na piśmie pozwala Wam, jako hodowcom, ustalić szczególne warunki sprzedaży i w pewnym zakresie wyłączyć Waszą odpowiedzialność, gdyby w przyszłości doszło do jakichś roszczeń. Tak samo pamiętajcie, że zawieranie umów typu “umowa przekazania psa”, gdzie nie jest podawana informacja o kwocie zapłaty nie oznacza, że nie zawieracie umowy sprzedaży psa. Hodowca w takiej sytuacji nie tylko zawiera skutecznie umowę sprzedaży (ustną, gdy otrzyma zapłatę za psa mimo nie określenia kwoty na papierze), to dodatkowo naraża siebie na odpowiedzialność za dokonacie tak zwanej czynności pod pozorem (czyli ukrycie faktycznie zawieranej umowy, pod pozorem zawarcia innej umowy).
Zarząd pragnie zwrócić uwagę, aby dbając o dobre imię swoje i Federacji dbali przede wszystkich również o hodowane i sprzedawane psy. Biorąc to pod uwagę, PFK będzie z należytą starannością i szczegółowością kontrolowała przestrzeganie regulaminów PFK.
Niniejszy komunikat jest również swego rodzaju zapowiedzią do serii filmów wideo, w których Zarząd będzie przybliżać zasady obowiązujące w PFK wszystkich członków, a szczególnie hodowców.