W dniu 14 października 2017 r. Zarząd Główny na swoim posiedzeniu przyjął kilka istotnych uchwał, których meritum przedstawiamy poniżej:

  • Dawid Misiurski został nominowany na Sędziego Stażystę Prób Pracy,
  • Piotr Sokołowski został nominowany Międzynarodowym Sędzią Kynologicznym,
  • Opłata wpisowa od 16/10/2017 wynosić będzie 100 zł i zawiera w sobie wpisowe, składkę członkowską za rok bieżący oraz opłatę za wydanie legitymacji,
  • Opłata za wydanie legitymacji i duplikatu legitymacji wynosi 35 zł,
  • Dodano możliwość nostryfikacji oceny z wystawy do nadania uprawnień hodowlanych zgodnie z regulaminem hodowli psów rasowych (nie więcej niż jedna wystawa). Opłata za nostryfikację oceny wynosi 100 zł.,
  • Zarząd zmienił treść  art. 35 pkt. a) Regulaminu wystaw psów rasowych nadając mu brzmienie “klasa baby – wiek od 3 do 6 miesięcy”.
%d bloggers like this: