Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny na swoim posiedzeniu w dniu 12 maja 2018 r. podjął następujące uchwały:

  • zmiana tabeli opłat (opłata za rodowody, DNA) – aktualna tabela >> link <<
  • zmiana treści Regulaminu wystaw psów rasowych (dodanie art. 38a, zmiana zapisu art. 39 ust. b)
  • zmiana treści art. 32 ust. m Regulaminu hodowli psów rasowych
  • powołanie Barbary Marcinowskiej na przewodniczącą Komisji Hodowlanej oraz Grażyny Pukocz na wiceprzewodniczącą Komisji Hodowlanej
%d bloggers like this: