Drodzy członkowie i kynolodzy,

Pragniemy poinformować, iż na zebraniu Zarządu Głównego, które odbyło się 10 grudnia 2016 r. podjęto szereg uchwał, spośród których najważniejsze, to:

  • Przyjęto wstępny kalendarz wystaw na 2017 rok (link do kalendarza),
  • Uchwalono 4 załączniki do Regulaminu Głównej Komisji Szkoleń w sprawach: warunków uzyskania uprawnień sędziego stażysty prób pracy, warunków uzyskania uprawnień egzaminatora prób pracy, warunków uzyskania uprawnień sędziego prób pracy oraz warunków uzyskania uprawnień pozoranta licencjonowanego/instruktora,
  • Uchwalono nowe w miejsce dotychczas obowiązujących regulaminy: Oddziału, Klubu Rasy i Komisji przy Zarządzie Głównym,
  • Powołano do składu Głównej Komisji Szkoleń Marka Karbowskiego,
  • Powołano Rzecznika Federacji Piotra Sokołowskiego, który z ramienia Zarządu Głównego będzie zajmował się sprawami dyscyplinarnymi.
%d bloggers like this: